logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
ViewAll

DOI : 10.37783/CRJ-0354

: 257 : 49

Citation : Çelik Dülger S, Teke MY. Doğumsal Retinal Vasküler Anomaliler-1 (Herediter Retinal Arter Tortuositesi, Konjenital Retinal Makrodamar, Konjenital Retinal Katlantı, Kombine Hamartom). Güncel Retina. 2023;7(3): 149-152.

DOI : 10.37783/CRJ-0355

: 186 : 25

Citation : Konuk ŞG, Kılıç R. Doğumsal Retinal Vasküler Anomaliler-2 (Kolobom, Retinal Kavernöz Hemanjiom, Arteriyo-Venöz Malformasyon, Retinal Kapiller Hemanjioblastom, Von Hippel-Lindau Sendromu). Güncel Retina 2023; 7 (3): 153-159

Derleme - Medikal Retina

DOI : 10.37783/CRJ-0356

: 187 : 11

Citation : Yavuzer B, Yavuzer K. Oküler ve Okülokutanöz Albinizm: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 160-163

Derleme - Medikal Retina

DOI : 10.37783/CRJ-0357

: 859 : 43

Citation : Öz Ö, Şenkal M. Coats Hastalığı: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 164-173

Derleme - Medikal Retina

DOI : 10.37783/CRJ-0358

: 807 : 36

Citation : Özdek Ş, Özdemir Zeydanlı E. Persistan Fetal Damar Sendromu: Patogenez, Tanı, Tedavi ve Prognoz. Güncel Retina 2023; 7 (3): 174-180

DOI : 10.37783/CRJ-0359

: 240 : 15

Citation : Özçalışkan Ş, Özbek M. Konjenital X’e Bağlı Retinoskizis ve Familyal Eksudatif Vitreoretinopati: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 181-187

DOI : 10.37783/CRJ-0360

: 173 : 5

Citation : Ekizoğlu A. Inkontinensia Pigmenti ve Norrie Hastalığı: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 188-194

DOI : 10.37783/CRJ-0361

: 178 : 8

Citation : Sarıgül Sezenöz A, Gökgöz G, Kal A. İdiyopatik Retinal Vaskülit, Anevrizma ve Nöroretinit (IRVAN) ve Pigmentli Paravenöz Koryoretinal Atrofi: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 195-201

Derleme - Medikal Retina

Pediatrik Dönemde Fundusta Kitle Lezyonları

DOI : 10.37783/CRJ-0362

: 210 : 22

Citation : Horozoğlu F, Polat OA. Pediatrik Dönemde Fundusta Kitle Lezyonları. Güncel Retina 2023; 7 (3): 202-206

Derleme - Medikal Retina

İdyopatik Makular Telenjiektazi

DOI : 10.37783/CRJ-0363

: 497 : 50

Citation : Sayman Muslubaş I, Hocaoğlu M, Karaçorlu M. İdyopatik Makular Telenjiektazi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 207-212

Derleme - Medikal Retina

Radyasyon Retinopatisi: Patogenez, Tanı ve Tedavi

DOI : 10.37783/CRJ-0364

: 215 : 18

Citation : Önal Günay B, Erdoğan G. Radyasyon Retinopatisi: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 213-218

Derleme - Medikal Retina

Eales Hastalığı

DOI : 10.37783/CRJ-0365

: 215 : 19

Citation : Toygar O, Çekiç O. Eales Hastalığı. Güncel Retina 2023; 7 (3): 219-224

Derleme - Medikal Retina

DOI : 10.37783/CRJ-0366

: 310 : 26

Citation : Çıtırık M. Retinal Arteriyel Makroanevrizma: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 225-233

Derleme - Medikal Retina

DOI : 10.37783/CRJ-0367

: 271 : 21

Citation : Çakır A, Temiz BE. Preeklampsi ve Eklampsi (Gebelik Toksemisi): Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 234-239

DOI : 10.37783/CRJ-0368

: 208 : 15

Citation : Arslan U, Özmert E. Gebelikte Santral Seröz Koryoretinopati ve Gebeliğin Otoimmün Arka Segment Göz Hastalıkları Üzerine Etkisi. Güncel Retina 2023; 7 (3):240-243

Derleme - Medikal Retina

Gebelikte Koryoretinal İnflamatuar Hastalıklar

DOI : 10.37783/CRJ-0369

: 218 : 13

Citation : Özçimen M, Albayrak PR. Gebelikte Koryoretinal İnflamatuar Hastalıklar. Güncel Retina 2023; 7 (3): 244-248