logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

Gebelikte Santral Seröz Koryoretinopati ve Gebeliğin Otoimmün Arka Segment Göz Hastalıkları Üzerine Etkisi

Abstract
Gebelikte meydana gelen metabolik, hormonal, hemodinamik değişiklikler retina ve arka segmentte patofizyolojik bazı değişikliklere yol açabilir. Gebelik fetusa karşı immüntolerasın geliştiği, hücresel immünitenin baskılanarak hümoral immünitenin baskın hale geldiği bir süreçtir. Gebelikte arka segment hastalıklarının doğal seyrini bilmek ve teratojen olabilen bazı tedavi seçeneklerinin kullanılamaması, alternatif tedavi seçeneklerini düşündürmelidir. Ayrıca gebelikte saptanan bazı arka segment bulguları anne ve fetüs sağlığı için bazı tedbirlerin erkenden alınması için göz hekimine sorumluluk yüklemektedir.

Keywords: Gebelik, optik nörit, otoimmün retinopati, santral seröz koryoretinopati, üveit, vasküler retinopatiler.

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 149-152
Article Information
Received : 23.06.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Umut ARSLAN : Ankara Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi / BioRetina Göz Kliniği, Ankara [email protected]
Citation : Arslan U, Özmert E. Gebelikte Santral Seröz Koryoretinopati ve Gebeliğin Otoimmün Arka Segment Göz Hastalıkları Üzerine Etkisi. Güncel Retina 2023; 7 (3):240-243
Read: 219
Cited: 0
Download : 15