logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

Eales Hastalığı

Abstract
İlk olarak 1880 yılında Henry Eales tarafından tarif edilen Eales hastalığı, idiyopatik oklüzif retinal bir vaskülopatidir. Hastalık genellikle genç erkeklerde, bilateral olarak görülür ve periferik retinayı tutar. Eales hastalığı immünolojik kökenli, multifaktöryel bir etiolojiye sahiptir. Hastaların çoğu başlangıçta asemptomatik iken, ilerleyen evrelerde uçuşmalar, bulanık görme ve hemorajilere bağlı görme kayıpları ortaya çıkabilir. Hastalığın kliniği retinal perivaskülit gelişmesini takiben ortaya çıkan periferik non-perfüzyon ve neovaskülarizasyona bağlı olarak gelişir. Gelişen vitreus hemorajisi ve traksiyonel retina dekolmanı ciddi görme kaybı ile sonuçlanır. Tanıda rutin biyokimyasal tetkikler, floresein fundus anjiyografisi, geniş açılı anjiyografi, optik koherens tomografi, optik koherens tomografi anjiyografisi ve ultrasonografi yararlıdır. Tedavide; kortikosteroidler, immünsupresif ajanlar, laser fotokoagülasyon, intravitreal triamsinolon ve anti-VEGF enjeksiyonları ve vitrektomi yer alır.

Keywords: Eales hastalığı, retinal vaskülit, oklüzif retinal vaskülopati, periferik retina

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 219-224
Article Information
Received : 2.07.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Okan TOYGAR : [email protected]
Citation : Toygar O, Çekiç O. Eales Hastalığı. Güncel Retina 2023; 7 (3): 219-224
Read: 225
Cited: 0
Download : 19