logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

Doğumsal Retinal Vasküler Anomaliler-1 (Herediter Retinal Arter Tortuositesi, Konjenital Retinal Makrodamar, Konjenital Retinal Katlantı, Kombine Hamartom)

Abstract
Retinanın doğumsal vasküler anomalileri nadir görülmekle birlikte, sistemik hastalıklar ile ilişkili olabilmeleri ve ciddi görme azalmasına neden olabilmeleri nedeni ile multidisipliner bir yaklaşım ile değerlendirilmeleri gereken durumlardır. Bu yazıda retinal tortuosite, retinal makrodamar, konjenital retinal katlantı ve kombine hamartom hakkında bir literatür derlemesi yapılması amaçlanmıştır.

Keywords: Retinal vasküler anomaliler, kombine hamartom, retinal katlantı, retinal makrodamar, retinal tortuosite.

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 149-152
Article Information
Received : 30.06.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Selda ÇELİK DÜLGER : Etlik Şehir Hastanesi [email protected]
Citation : Çelik Dülger S, Teke MY. Doğumsal Retinal Vasküler Anomaliler-1 (Herediter Retinal Arter Tortuositesi, Konjenital Retinal Makrodamar, Konjenital Retinal Katlantı, Kombine Hamartom). Güncel Retina. 2023;7(3): 149-152.
Read: 271
Cited: 0
Download : 49