logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

İdyopatik Makular Telenjiektazi

Abstract
İdyopatik makular telenjiektazi, makulanın parafoveal temporal bölgesinde retina kapillerlerinin ektazisi ile karakterize bir hastalıktır. İki gruba ayrılmaktadır: anevrizmal telenjiektazi veya idyopatik makular telenjiektazi tip 1, konjenital, tek taraflı ve eksudatif jukstafoveal telenjiektazi grubudur, en sık erkeklerde görülür ve görme bozukluğu eksudasyon ve makula ödemine bağlıdır; perifoveal telenjiektazi veya idiyopatik makular telenjiektazi tip 2, hastalığın daha yaygın tipidir, orta yaşlı kadın ve erkeklerde bilateral olarak görülür.

Keywords: İdyopatik makular telenjiektazi tip 1, idyoaptik makular telenjiektazi tip 2, MacTel 2, anevrizmal telenjiektazi, perifoveal telenjiektazi

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 207-212
Article Information
Received : 8.07.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Işıl SAYMAN MUSLUBAŞ : İstanbul Retina Enstitüsü [email protected]
Citation : Sayman Muslubaş I, Hocaoğlu M, Karaçorlu M. İdyopatik Makular Telenjiektazi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 207-212
Read: 541
Cited: 0
Download : 50