logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

Pediatrik Dönemde Fundusta Kitle Lezyonları

Abstract
Bu derlemede pediatrik dönemde nispeten daha az görülen fundus kitle lezyonlarını, klinik özelliklerini, tanı ve tedavi özelliklerine yer verilmiştir. İdiyopatik koroidal granuloma, medülloepitelyoma, juvenil ksantagranuloma, fibröz histiositoma, intraoküler teratom ve Klippel–Trenaunay–Weber Sendromun göz bulgularına yer verilmiştir. Bu lezyonlar oküler onkoloji pratiğinde ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken lezyonlardır.

Keywords: Pediatrik, fundus , kitle, medulloepitelyoma, juvenil ksantogranuloma, idiyopatik koroidal

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 202-206
Article Information
Received : 23.06.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Fatih HOROZOĞLU : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye [email protected]
Citation : Horozoğlu F, Polat OA. Pediatrik Dönemde Fundusta Kitle Lezyonları. Güncel Retina 2023; 7 (3): 202-206
Read: 238
Cited: 0
Download : 23