logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

Doğumsal Retinal Vasküler Anomaliler- 2 (Kolobom, Retinal Kavernöz Hemanjiom, Arteriyo-Venöz Malformasyon, Retinal Kapiller Hemanjioblastom, Von Hippel-Lindau Sendromu)

Abstract
Retinal vasküler anomaliler, doğuştan ve kazanılmış lezyonlardan oluşan heterojen bir gruptur. Görsel prognoz lezyonun yerleşim yerine göre, asemptomatikten ileri görme kaybına kadar geniş bir yelpazede değişmektedir. Tanı fundus incelemesi, floresein anjiografi ve optik koherens tomografi yardımıyla yapılır. Sistemik hastalıklarla birliktelikleri olabilir ve ayrıntılı sistemik muayene gerektirebilir. Bu derleme de kolobom, retinal kavernöz hemanjiom, arteriyo-venöz malformasyon ve retinal kapiller hemanjioblastom yer almaktadır. Bu anomalilerin önemli klinik ve tanısal özellikleri, sistemik ilişkileri ve mevcut tedavi stratejileri güncel literatür eşliğinde vurgulanmıştır.

Keywords: Arteriyo-venöz malformasyon, kolobom, retinal kapiller hemanjioblastom, retinal kavernöz hemanjiom

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 153-159
Article Information
Received : 26.06.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Şerife Gülhan KONUK : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi [email protected]
Citation : Konuk ŞG, Kılıç R. Doğumsal Retinal Vasküler Anomaliler-2 (Kolobom, Retinal Kavernöz Hemanjiom, Arteriyo-Venöz Malformasyon, Retinal Kapiller Hemanjioblastom, Von Hippel-Lindau Sendromu). Güncel Retina 2023; 7 (3): 153-159
Read: 199
Cited: 0
Download : 25