logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

İdiyopatik Retinal Vaskülit, Anevrizma ve Nöroretinit (IRVAN) ve Pigmentli Paravenöz Koryoretinal Atrofi: Patogenez, Tanı ve Tedavi

Abstract
İdiyopatik retinal vaskülit, anevrizma ve nöroretinit (IRVAN) sendromu ve pigmentli paravenöz koryoretinal atrofi (PPKRA) etyolojisi bilinmeyen nadir görülen klinik tablolardır. Son yıllarda retina hastalıklarında multimodal görüntüleme yöntemlerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla bu hastalıkların patogenezi ve seyri hakkında bilgiler artmıştır. PPKRA sıklıkla insidental olarak saptanmakta ve asemptomatik olmakla beraber IRVAN ise başlangıçta asemptomatik olsa da ilerleyen evrelerde görmeyi tehdit edebilmektedir. Bu sebeple bu hastalıkların ayırıcı tanısı ve tedavisinin uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

Keywords: retinal dejenerasyon, multimodal görüntüleme, PPKRA, IRVAN, arteriyel anevrizma, pigmenter retinopati

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 195-201
Article Information
Received : 26.06.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Ali KAL : Bşakent üniversitesi [email protected]
Citation : Sarıgül Sezenöz A, Gökgöz G, Kal A. İdiyopatik Retinal Vaskülit, Anevrizma ve Nöroretinit (IRVAN) ve Pigmentli Paravenöz Koryoretinal Atrofi: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 195-201
Read: 199
Cited: 0
Download : 8