logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

Coats Hastalığı: Patogenez, Tanı ve Tedavi

Abstract
Coats hastalığı, intraretinal ve/veya subretinal eksüdasyon ile birlikte retina telenjiektazisi ile karakterize idiyopatik, kalıtsal olmayan bir retinal vasküler bozukluktur. Genç erkeklerde tek taraflı tutulum tipik prezentasyondur ve çoğu vaka yaşamın birinci ve ikinci on yılında teşhis edilir ve eğer tedavi edilmezse, bazen enükleasyon gerektiren total retina dekolmanı ve sekonder glokoma yol açabilir. En sık başvuru şikayetleri görme azalması, şaşılık ve lökokoridir. Bu makale Coats hastalığının klinik özelliklerini, patofizyolojisini, sınıflandırmasını ve evrelemesini, komplikasyonlarını, ayırıcı tanısını ve tedavisini anlatmaktadır.

Keywords: Coats hastalığı, telenjiektazi, eksüdasyon, intravitreal antiVEGF

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 164-173
Article Information
Received : 13.07.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Özay ÖZ : [email protected]
Citation : Öz Ö, Şenkal M. Coats Hastalığı: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 164-173
Read: 888
Cited: 0
Download : 44