logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

Oküler ve Okülokutanöz Albinizm: Patogenez, Tanı ve Tedavi

Abstract
Okülokutanöz Albinizm (OKA) saç, deri ve gözü etkileyen, melanin pigmentinin yapımındaki bozuklukların eşlik ettiği kalıtsal özellik taşıyan bir grup hastalığın ortak ismidir. Melanin pigmentasyondan sorumlu olmasının yanı sıra ultraviyole (UV) ışığının zararlı etkilerine karşı bariyer görevi görür. Eksikliği olan bireylerde hastalığın tipine, dolayısıyla pigmentasyonun derecesine bağlı olarak gözde görme bozukluğu ve nistagmus gibi bozuklukların gelişmesinin yanı sıra bu hastalar cilt kanseri gelişimi açısından da risk altındadır. OKA tanısı temel olarak dermatolojik ve biyomikroskobik muayeneye dayanmaktadır. Günümüzde oküler ya da okülokutanöz albinizm için spesifik bir tedavi yöntemi mevcut olmasa da hastaların hayat kalitesini artırmaya yönelik tedaviler ve koruyucu tedbirler alınması önemlidir.

Keywords: Albinizm, levodopa, melanin, nistagmus

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 160-163
Article Information
Received : 1.07.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Beyza YAVUZER : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği [email protected]
Citation : Yavuzer B, Yavuzer K. Oküler ve Okülokutanöz Albinizm: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 160-163
Read: 198
Cited: 0
Download : 11