logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

İnkontinensia Pigmenti ve Norrie Hastalığı: Patogenez, Tanı ve Tedavi

Abstract
İnkontinensia pigmenti; cilt lezyonları, retina patolojileri, merkezi sinir sistemi anomalileri ve diş problemleri ile karakterize çok nadir görülen X’e bağlı dominant geçiş gösteren kalıtsal bir hastalıktır. Norrie hastalığı ise doğum anında her iki gözde şiddetli vitreoretinal displazi ile karakterize çok nadir görülen X’e bağlı resesif geçiş gösteren kalıtsal bir hastalıktır. Her iki hastalıkta da erken yaşta hastalar nistagmus, lökokori, mikroftalmi ve retina dekolmanı ile kliniğe başvurabilmektedir. Bu derlemede, pediatrik retinal vasküler hastalıklardan olan İnkontinensia pigmenti ve Norrie hastalığı ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Keywords: Lökokori, Mikroftalmi, Nistagmus, Norrie hastalığı, İnkontinensia pigmenti, Retinal vasküler hastalık, Retina dekolmanı

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 188-194
Article Information
Received : 23.06.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Ahmet EKİZOĞLU : [email protected]
Citation : Ekizoğlu A. Inkontinensia Pigmenti ve Norrie Hastalığı: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 188-194
Read: 193
Cited: 0
Download : 6