logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

Preeklampsi ve Eklampsi (Gebelik Toksemisi): Patogenez, Tanı ve Tedavi

Abstract
Preeklampsi, gebeliğin 20. haftasından sonra hipertansiyon ve proteinüri ile birlikte ve-ya proteinüri olmaksızın hipertansiyon ve end organ disfonksiyonu ile karakterize bir send-romdur. Dünyada ve ülkemizde anne ölümlerinin kanamadan sonra ikinci en sık nedenidir. Gebeliklerin %4.6 sında görülen, multisistemik etkileri olan preeklampsinin risk gruplarının erken tanınması , multiorgan hasarının önlenebilmesi ve her hekimin klinik pratiğinde karşıla-şabileceği bir hastalık olması nedeniyle bilgi sahibi olunması gereken bir hastalıktır.

Keywords: Preeklampsi , Eklampsi, Gebelik toksemisi

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 234-239
Article Information
Received : 26.06.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Akın ÇAKIR : Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği [email protected]
Citation : Çakır A, Temiz BE. Preeklampsi ve Eklampsi (Gebelik Toksemisi): Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 234-239
Read: 288
Cited: 0
Download : 21