logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

Persistan Fetal Damar Sendromu: Patogenez, Tanı, Tedavi ve Prognoz

Abstract
Persistan fetal damar (PFV) sendromu, fetal hyaloid sistem kalıntılarını değişken derecelerde içeren ve gözün hemen hemen tüm kısımlarını etkileyen gelişimsel bir anomalidir. PFV sendromu uzun yıllardır bilinmesine rağmen, hastalık ile ilişkili bulguların spektrumu halen tam olarak anlaşılamamıştır. Bu heterojen ve geniş spektrum, hastalığın tanı ve tedavisini zorlaştırmaktadır. Bu derleme ile, PFV'nin klinik özelliklerinin ve ilişkili anatomik varyasyonların, cerrahi endikasyonlar ve tekniklerin ve hastalık prognozunun güncel literatür ve klinik deneyimimiz ışığında gözden geçirilmesi hedeflenmiştir.

Keywords: Persistan fetal damar, PFV, Persistan hiperplastik primer vitreus, mikroftalmi, lökokori, periferik retina anomalisi

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 174-180
Article Information
Received : 30.06.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Şengül ÖZDEK : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi [email protected]
Citation : Özdek Ş, Özdemir Zeydanlı E. Persistan Fetal Damar Sendromu: Patogenez, Tanı, Tedavi ve Prognoz. Güncel Retina 2023; 7 (3): 174-180
Read: 870
Cited: 0
Download : 41