logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

Gebelikte Koryoretinal İnflamatuar Hastalıklar

Abstract
Gebelik kadınların yaşamında gerçekleşen uzun süreli, geçici, fizyolojik bir durumdur. Gebelik, gelişmekte olan fetüsün ihtiyaçlarını karşılamak için birçok anatomik ve fizyolojik değişimlerin meydana geldiği dönemdir. Bu dönemde göz üzerinde de çeşitli değişiklikler görülür. Özellikle immünolojik sistemde görülen bazı değişiklikler arka segmentte bir takım inflamatuar koryoretinopatilere sebep olabilir. Bu durum da farklı düzeylerde görme kaybına yol açabilir. Gebelikte arka segmentte görülen başlıca patolojik değişiklikler; preeklampsiye bağlı görülen koroidal değişiklikler, hipertansif koryoretinopati, santral seröz koryoretinopati, diyabetik retinopati, koroidal neovaskülarizasyon, ve vasküler oklüzif hastalıklardır. Bu derlemede gebelikte sık görülen koryoretinal inflamatuar hastalıklardan bahsedilecektir.

Keywords: Gebelik, koryoretinit, inflamasyon

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 153-157
Article Information
Received : 7.07.2022
Accepted : 24.11.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Muammer ÖZÇİMEN : [email protected]
Citation : Özçimen M, Albayrak PR. Gebelikte Koryoretinal İnflamatuar Hastalıklar. Güncel Retina 2023; 7 (3): 244-248
Read: 233
Cited: 0
Download : 13