logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.11.2022

Retinal Arteriyel Makroanevrizma: Patogenez, Tanı ve Tedavi

Abstract
Retinal arteriyel makroanevrizmalar, genellikle retinanın büyük arteriyollerinin santral retinal arterin ilk üç çatallanması içinde meydana gelen dilatasyonlarıdır. Sıklıkla görme keskinliğinde azalmaya neden olabilen makula eksüdasyonu ve kanama ile ilişkilidirler. Bu tanıda %10'luk bilateral hastalık insidansı ve ortalama %10'luk aynı gözde birden fazla anevrizma görülme riski vardır. Makroanevrizmalı birçok hasta için görsel prognoz çoğunlukla iyidir. Bu lezyonların doğal seyri, normale yakın görmenin restorasyonu ile anevrizmanın kendiliğinden kapandığını göstermekte iken bazı durumlarda ise tedavi gerekmektedir. Bu derlemede retinal arteriyel makroanevrizmaların güncel patofizyolojisi, tanı ve tedavisi üzerinde durulacaktır.

Keywords: Anti-VEGF, edinsel retinal makroanevrizma, lazer, retinal arteriyel makroanevrizma, tanı, tedavi.

Article available in :
Volume 7, Issue 3, 2023
Page : 225-233
Article Information
Received : 21.06.2022
Accepted : 30.10.2022
First Published (online): 24.11.2022
Printed : 2.07.2023

Corresponding Author :
Mehmet ÇITIRIK : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi [email protected]
Citation : Çıtırık M. Retinal Arteriyel Makroanevrizma: Patogenez, Tanı ve Tedavi. Güncel Retina 2023; 7 (3): 225-233
Read: 325
Cited: 0
Download : 26