logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
ViewAll

DOI : 10.37783/CRJ-0317

: 506 : 42

Citation : Bağcı F. Arka Segment Travmalarında Tanımlamalar ve Epidemiyoloji. Güncel Retina 2022; 6 (4): 189-193.

Derleme - Oküler Travma

DOI : 10.37783/CRJ-0318

: 487 : 20

Citation : Acar U, Ergintürk Acar D. Arka Segment Travma Hastalarına Sistematik Yaklaşım ve Görüntüleme Yöntemleri. Güncel Retina 2022; 6 (4): 194-200.

Derleme - Oküler Travma

Travmatik Vitreus Hemorajileri

DOI : 10.37783/CRJ-0319

: 457 : 57

Citation : Küçükevcilioğlu M, Durukan AH.Travmatik Vitreus Hemorajileri. Güncel Retina 2022; 6 (4): 201-205.

Derleme - Oküler Travma

Travmatik Retina ve Koroid Hemorajileri

DOI : 10.37783/CRJ-0320

: 768 : 42

Citation : Durukan AH, Küçükevcilioğlu M, Yeşiltaş S. Travmatik Retina ve Koroid Hemorajileri. Güncel Retina 2022; 6 (4): 206-211.

Derleme - Oküler Travma

DOI : 10.37783/CRJ-0321

: 884 : 59

Citation : Avcı R, Mavi Yıldız A. Travmatik Retina Yırtıkları ve Retina Dekolmanı. Güncel Retina 2022; 6 (4): 212-219.

Derleme - Oküler Travma

Mekanik ve Künt Travmaya Bağlı Makulopatiler

DOI : 10.37783/CRJ-0322

: 414 : 31

Citation : Çınar E, Erakgün ET. Mekanik ve Künt Travmaya Bağlı Makulopatiler. Güncel Retina 2022; 6 (4): 220-226

DOI : 10.37783/CRJ-0323

: 399 : 20

Citation : Ulaş B, Yılmaz G. Elektromanyetik, Ultrasonik, Fotik ve Elektriksel Arka Segment Oküler Travmaları. Güncel Retina 2022; 6 (3): 227-234.

Derleme - Oküler Travma

Kapalı Glob Travmasına Bağlı Makülopatiler

DOI : 10.37783/CRJ-0324

: 604 : 45

Citation : Yüksel B, Küsbeci T, Gümüş F. Kapalı Glob Travmasına Bağlı Makülopatiler. Güncel Retina 2022; 6 (4): 235-241.

Derleme - Oküler Travma

DOI : 10.37783/CRJ-02325

: 350 : 14

Citation : Alyamaç Sukgen E. Pediatrik Olgularda Arka Segmenti Etkileyen Travmalar. Güncel Retina 2022; 6 (4): 242-247

Derleme - Oküler Travma

DOI : 10.37783/CRJ-0326

: 409 : 17

Citation : Uğurlu A, Budakoğlu Ö. Geriatrik Olgularda Arka Segmenti Etkileyen Travmalar. Güncel Retina 2022; 6 (3): 248-253.

Derleme - Oküler Travma

Travmatik Optik Nöropati

DOI : 10.37783/CRJ-0327

: 424 : 38

Citation : Dikmetaş Ö, Çankaya AB. Travmatik Optik Nöropati. Güncel Retina 2022; 6 (4): 254-258

Derleme - Oküler Travma

Travmatik Endoftalmi

DOI : 10.37783/CRJ-0328

: 796 : 34

Citation : Ünal MH, Çakır A. Travmatik Endoftalmi. Güncel Retina 2022; 6 (4): 259-265

2022 Annual Index

  Author Index
  Reviewer Index
  Subject Index