logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Travma Derleme Printed Date: 15.11.2021

Travmatik Retina ve Koroid Hemorajileri

Abstract
Travmatik retina ve koroid hemorajileri göz travmalarının morbiditeyi etkileyen en önemli komplikasyonlarındandır. Tedavide başarı elde edebilmek için bu hemorajilerin oluş mekanizmalarının bilinmesi ve tespitleri önemlidir. Bu derlemede travmaya bağlı arka segment hemorajilerinin klinik özellikleri ile bunların takip ve tedavileri hakkında bilgi sunulmaktadır.

Keywords: Oküler travma, travmatik retinal hemoraji, travmatik koroid hemorajisi

Article available in :
Volume 6, Issue 4, 2022
Page : 206-211
Article Information
Received : 31.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.09.2022

Corresponding Author :
Ali Hakan DURUKAN : SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi [email protected]
Citation : Durukan AH, Küçükevcilioğlu M, Yeşiltaş S. Travmatik Retina ve Koroid Hemorajileri. Güncel Retina 2022; 6 (4): 206-211.
Read: 797
Cited: 0
Download : 42