logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Travma Derleme Printed Date: 15.11.2021

Arka Segment Travma Hastalarına Sistematik Yaklaşım ve Görüntüleme Yöntemleri

Abstract
Oküler travmalar sıklıkla ciddi ve kalıcı görme kayıplarına sebep olmaktadır. Bu hastalara genel ve oftalmikaçıdan sistematik yaklaşılmalı, özellikle arka segmentingörülemediği olgularda gerekli görüntüleme yöntemleri uygulanmalıdır. Bu derlemede arka segment travma hastalarına sistematik yaklaşım basamakları ve görüntüleme yöntemleri irdelenmiştir.

Keywords: Bilgisayarlı tomografi, oküler travma, sistematik yaklaşım, ultrasonografi

Article available in :
Volume 6, Issue 4, 2022
Page : 194-200
Article Information
Received : 23.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.09.2022

Corresponding Author :
Uğur ACAR : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD [email protected]
Citation : Acar U, Ergintürk Acar D. Arka Segment Travma Hastalarına Sistematik Yaklaşım ve Görüntüleme Yöntemleri. Güncel Retina 2022; 6 (4): 194-200.
Read: 505
Cited: 0
Download : 20