logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Travma Derleme Printed Date: 15.11.2021

Travmatik Retina Yırtıkları ve Retina Dekolmanı

Abstract
Kapalı ve açık glob yaralanmalarını takiben, erken ya da geç dönemde ortaya çıkabilen travmatik retina dekolmanı, kalıcı görme kaybı ile sonuçlanabilmektedir. Özellikle pediatrik popülasyondaki retina dekolmanlarının önemli bir bölümü travmaya sekonder gelişmekte ve tanıdaki olası gecikmeler, vizüel sistem matürasyonunun henüz tamamlanmamış olması gibi sebeplerle ciddi görme kayıpları ile sonuçlanabilmektedir. Açık göz yaralanması sonrası retina dekolmanı gelişmiş bir olguda ideal tedavi, ilk 24 saat içinde göz bütünlüğünün sağlanması, 10-14. günler arasında ise vitreoretinal cerrahi uygulanması iken; kapalı yaralanmaları takip eden retinal yırtık ve dekolmanlar mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmelidir. Başlangıç görme keskinliğinin düşük olması, açık göz yaralanması varlığı, göz içi yabancı cisim ve proliferatif vitreoretinopati varlığı kötü prognoz ile ilişkili bulunmuştur.

Keywords: Pars plana vitrektomi, retina dekolmanı, retina yırtığı, travma

Article available in :
Volume 6, Issue 4, 2022
Page : 212-219
Article Information
Received : 23.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.09.2022

Corresponding Author :
Remzi AVCI : Bursa Retina Göz Hastanesi [email protected]
Citation : Avcı R, Mavi Yıldız A. Travmatik Retina Yırtıkları ve Retina Dekolmanı. Güncel Retina 2022; 6 (4): 212-219.
Read: 908
Cited: 0
Download : 59