logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Travma Derleme Printed Date: 15.11.2021

Kapalı Glob Travmasına Bağlı Makülopatiler

Abstract
Kapalı glob travmasına bağlı makülopatiler; kommosyo retina, koroid rüptürü, travmatik makula deliği, retinitis sclopetarya, sarsılmış bebek sendromu, Valsalva retinopatisi ve Purtscher retinopatidir. Kommosyo retinada (Berlin ödemi) temel patoloji dış retina katlarındadır ve genellikle kendiliğinden düzelir. Göze önden gelen vurular, koroid yırtıklarına neden olabilir. Bunlar temelde, esnek olmayan Bruch zarı ve komşu dokuların yırtılmasına bağlıdır. Foveaya uzanırsalar, görme yitimine neden olabilirler. Olguların 1/10’unda geç koroid neovaskülarizasyonu gelişebilir. Travmatik makula delikleri, künt göz travmalarının %2’sinden azında görülür. Erken makula delikleri, yatay çekintiye bağlı iken; geç dönem delikler, ön-arka vitreoretinal çekinti sonucu gelişir. Özellikle genç hastalarda, 4 ay içinde kendiliğinden kapanabilir. Retinitis sclopetarya enderdir. Göze girmeyip, çarparak geçen yüksek hızlı mermilere bağlıdır. Basınç dalgaları, koroid ve üzerindeki retinanın yırtılmasına neden olur. Sarsılmış bebek sendromu, aile içi şiddete bağlıdır. Polise bildirilmesi gerekir. Retina kanamaları, pamuk atığı eksüdalar ve hemorajik retinoskizis alanları, belirgin özellikleridir. Valsalva retinopatisinde, göğüs ve karın içi basıncın birden yükselmesiyle, retina kılcal damarları çatlayarak, sıklıkla iç limitan zar altına kanamaya neden olabilmektedir. Üç disk çapından büyük ve 3 haftadan uzun sürerse; Nd-YAG lazer ile vitreusa boşaltılabilir. Purtscher retinopatisi; ciddi kafa travması ya da göğüs kafesinin ezilmesine bağlı, tıkayıcı bir mikrovaskülopatidir. Retina içi kanamalar, geometrik beyaz alanlar (Purtscher flecken) ve pamuk atığı eksüdalar belirgin özellikleridir. Genellikle 1-2 ayda düzelir. Kapalı glob yaralanmalarında; medikolegal konular dışında; gözde ya da sistemlerde, eşlik eden bulgular da göz önünde bulundurulmalıdır.

Keywords: Kapalı glob travması, kommosyo retina (Berlin ödemi), koroid rüptürü, travmatik makula deliği, retinitis sclopetaria, sarsılmış bebek sendromu, Valsalva retinopati, Purtscher retinopati

Article available in :
Volume 6, Issue 4, 2022
Page : 235-241
Article Information
Received : 28.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.09.2022

Corresponding Author :
Bora YÜKSEL : Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği [email protected]
Citation : Yüksel B, Küsbeci T, Gümüş F. Kapalı Glob Travmasına Bağlı Makülopatiler. Güncel Retina 2022; 6 (4): 235-241.
Read: 630
Cited: 0
Download : 45