logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Travma Derleme Printed Date: 15.11.2021

Mekanik ve Künt Travmaya Bağlı Makulopatiler

Abstract
Künt göz travmaları yabancı cisimler ile globda oluşan mekanik deformasyonun veya doğrudan enerjinin dokuya penetrasyonu ile meydana gelen hasarı içerir. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl tahmin edilen 2,5 milyon göz yaralanmasının % 2’sinden fazlasını oluşturmaktadırlar. Künt travma ile oluşan retinal veya makuler hasar kommosyo retina (Berlin ödemi), koroid yırtığı, retina yırtığı, retina dekolmanı, retina diyalizi, makula deliği gibi iyi bilinen çeşitli durumları kapsar. Retina ve koroidal lezyonların klinik görünümü ayrıntılı olarak tanımlanmış olsa da, patojenik mekanizma hala tam olarak anlaşılamamıştır. En çok kabul gören teori, vitreus traksiyonunun retina hasarının ana nedeni olduğunu varsayarken, alternatif açıklamalarda globda deformasyon ve iç limitan membran rijiditesi gibi başka mekanizmalar önermektedir. Günümüzde mevcut vitreoretinal cerrahi tedavi teknikleriyle hastanın fonksiyonel iyileşme şansı eskisinden daha iyidir ancak retina veya makuler hasarları önlemeye / tedavi etmeye yönelik farmakolojik yöntemler henüz emekleme dönemindedir.

Keywords: Künt travma, Makulopati, Kontüzyon, Görme kaybı, Glob yaralanması

Article available in :
Volume 6, Issue 4, 2022
Page : 220-226
Article Information
Received : 31.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.09.2022

Corresponding Author :
Esat ÇINAR : Ekol Hospital Department of Ophthalmology [email protected]
Citation : Çınar E, Erakgün ET. Mekanik ve Künt Travmaya Bağlı Makulopatiler. Güncel Retina 2022; 6 (4): 220-226
Read: 436
Cited: 0
Download : 31