logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Travma Derleme Printed Date: 15.11.2021

Travmatik Optik Nöropati

Abstract
Travmatik optik nöropati (TON) direkt veya indirekt olarak kafa ve yüz travmaları sonucu gelişen optik sinir hasarlarıdır. TON çok ciddi görme kaybına yol açabilir. Bu klinik tabloya tanı koymada basit klinik muayeneden komplike görüntüleme yöntemlerine kadar çok geniş metodlardan yararlanılmaktadır. Yüksek doz steroidler ve cerrahi yaklaşımlar indirekt TON tedavilerinde tanımlanmış tedavi yöntemleridir. Son literatürün tarandığı bu derlemede TON’e nasıl yaklaşılması gerektiği tartışılmıştır.

Keywords: Optik sinir, travma, direkt, indirekt, tedavi

Article available in :
Volume 6, Issue 4, 2022
Page : 254-258
Article Information
Received : 23.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.09.2022

Corresponding Author :
Ozlem DİKMETAS : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı [email protected]
Citation : Dikmetaş Ö, Çankaya AB. Travmatik Optik Nöropati. Güncel Retina 2022; 6 (4): 254-258
Read: 441
Cited: 0
Download : 38