logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Travma Derleme Printed Date: 15.11.2021

Travmatik Endoftalmi

Abstract
Travmatik endoftalmi açık glob yaralanmaları sonrasında günler veya haftalar içinde gelişebilen ve prognozu oldukça kötüleştiren bir klinik tablodur. Medikolegal açıdan da önem arz eden bu durum gerek profilaksi gerek tanı ve tedavisinde hızlı davranmayı gerektirdiğinden bütün açık glob yaralanma olgularında akılda tutulmalıdır. Bu derlemede travmatik endoftalmi risk faktörleri, kliniği, tanı ve tedavi yaklaşımı tartışılmıştır.

Keywords: Endoftalmi, göz içi yabancı cisim, travma, vitrektomi

Article available in :
Volume 6, Issue 4, 2022
Page : 259-265
Article Information
Received : 27.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.09.2022

Corresponding Author :
Melih Hamdi ÜNAL : Özel Muayenehane [email protected]
Citation : Ünal MH, Çakır A. Travmatik Endoftalmi. Güncel Retina 2022; 6 (4): 259-265
Read: 747
Cited: 0
Download : 31