logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Travma Derleme Printed Date: 15.11.2021

Elektromanyetik, Ultrasonik, Fotik ve Elektriksel Arka Segment Oküler Travmaları

Abstract
Elektromanyetik, ultrasonik, fotik ve elektriksel dış etkenler, gözün hassas olan arka segment yapılarında hasara neden olabilmektedir. Travma sonrasında hastalar görme kaybıyla göz kliniklerine başvurabilmektedir. Elektromanyetik, ultrasonik, fotik ve elektriksel travmalar; mekanik, termal ve kimyasal etki yoluyla retinaya zarar verebilmektedir. Hastaların göz kliniklerine yönlendirilmelerinde mevcut olan en önemli şikayetler, görme keskinliğinde azalma ve görme alanındaki kayıptır. Bu şikayetlerle gelen hastalarda travma öyküsü dikkatlice sorgulanmalıdır. Hastalarda elektromanyetik, ultrasonik, fotik ve elektriksel travma öyküsü mevcutsa ayrıntılı retina ve arka segment muayenesi ve değerlendirmesi yapılması önemlidir.

Keywords: Elektromanyetik travma, fotik travma, elektriksel travma, ultrasonik travma, retinopati

Article available in :
Volume 6, Issue 4, 2022
Page : 227-234
Article Information
Received : 31.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.09.2022

Corresponding Author :
Burak ULAŞ : Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı [email protected]
Citation : Ulaş B, Yılmaz G. Elektromanyetik, Ultrasonik, Fotik ve Elektriksel Arka Segment Oküler Travmaları. Güncel Retina 2022; 6 (3): 227-234.
Read: 413
Cited: 0
Download : 20