logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Travma Derleme Printed Date: 15.11.2021

Geriatrik Olgularda Arka Segmenti Etkileyen Travmalar

Abstract
Yaşlılığın getirdiği fiziksel kapasite azalması geriatrik popülasyonu travmalara daha yatkın hale getirebilmektedir. Ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilen bu travmaların bir kısmını da oküler travmalar oluşturmaktadır. Rutin oftalmoloji pratiğinde künt ya da penetran travmalar sonrasında ciddi görme kayıpları gelişebilmektedir. Geriatrik hastalarda oküler travma sonrasında arka segmentin etkilenmesi, travmanın şekli ve şiddeti ile doğrudan ilişkilidir. Tüm dünyada her geçen gün yaşlı nüfusunda meydana gelen artış da göz önüne alınarak bu olgularda ortaya çıkabilecek oküler travma risklerinin önlenmeye çalışılması oldukça önemlidir. Geriatrik popülasyonda ortaya çıkabilecek oküler travmaların doğru yönetimi, göz sağlığının korunması ve görsel prognozun iyileştirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Keywords: Arka segment, geriatrik, oküler, travma

Article available in :
Volume 6, Issue 4, 2022
Page : 248-253
Article Information
Received : 27.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.09.2022

Corresponding Author :
Adem UĞURLU : Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı [email protected]
Citation : Uğurlu A, Budakoğlu Ö. Geriatrik Olgularda Arka Segmenti Etkileyen Travmalar. Güncel Retina 2022; 6 (3): 248-253.
Read: 440
Cited: 0
Download : 17