logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Travma Derleme Printed Date: 15.11.2021

Pediatrik Olgularda Arka Segmenti Etkileyen Travmalar

Abstract
Çocukluk çağı göz travmalarının arka segmente olan etkileri; preretinal hemorajiden fitizis bulbi ile sonuçlanabilecek klinik tablolara kadar çok geniş bir spektrumu içermektedir. Bu durum kommosyo retina, retinal hemorajiler, koroid rüptürü, vitre içi hemoraji, lens dislokasyonları, retina dekolmanı, göz içi yabancı cisim, endoftalmi, makuler delik, koroid dekolmanı gibi klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. Çocuklarda arka segmenti etkileyen travmaya olan cevap ve iyileşme sürecindeki zorluklardan dolayı bu hastaların tedavisinde tüm çabalara rağmen tatmin edici görsel ve anatomik sonuçlar elde edilememektedir. Bu derlemede; çocukluk çağında meydana gelen açık ve/veya künt göz travmalarının arka segmentte hangi klinik tablolarla ortaya çıkabileceğiyle beraber, hastaların değerlendirme ve tedavi sürecinde hangi yaklaşımların uygulanabileceği tartışılacaktır.

Keywords: Pediatrik oküler travma, retina dekolmanı, göz içi yabancı cisim, endoftalmi

Article available in :
Volume 6, Issue 4, 2022
Page : 242-247
Article Information
Received : 31.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.09.2022

Corresponding Author :
Emine ALYAMAÇ SUKGEN : Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği [email protected]
Citation : Alyamaç Sukgen E. Pediatrik Olgularda Arka Segmenti Etkileyen Travmalar. Güncel Retina 2022; 6 (4): 242-247
Read: 332
Cited: 0
Download : 12