logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Travma Derleme Printed Date: 15.11.2021

Arka Segment Travmalarında Tanımlamalar ve Epidemiyoloji

Abstract
Göz yaralanmaları, dünya genelinde kalıcı görme kaybının ve hastaneye yatışın önde gelen nedenlerindendir. Ayrıca, göz yaralanmaları hayat kalitesini ciddi şekilde kısıtlamakta hem hasta hem sağlık sistemi için yük oluşturmaktadır. Göz yaralanmaları açık glob yaralanmaları ve kapalı glob yaralanmaları olarak gruplandırılır. Her iki grupta da arka segment direkt veya dolaylı olarak etkilenebilir. Arka segmenti etkileyen travmalar, görme keskinliğini ciddi boyutta azaltması ve kalıcı görme kaybının başlıca sebeplerinden biri olması nedeniyle önem arz eder.

Keywords: Oküler Travma Skoru, BETTS, Arka Segment Travmaları, Epidemiyoloji

Article available in :
Volume 6, Issue 4, 2022
Page : 189-193
Article Information
Received : 14.06.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.09.2022

Corresponding Author :
Fatma BAĞCI : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi [email protected]
Citation : Bağcı F. Arka Segment Travmalarında Tanımlamalar ve Epidemiyoloji. Güncel Retina 2022; 6 (4): 189-193.
Read: 528
Cited: 0
Download : 42