logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Travma Derleme Printed Date: 15.11.2021

Travmatik Vitreus Hemorajileri

Abstract
Vitreus hemorajisi oküler travmaya eşlik eden en sık bulgudur. Fundus muayenesini engelleyen olgularda mutlaka ultrasonografi ile eşlik eden patolojiler (retinalyırtık, koroid dekolmanı, göz içi yabancı cisim, retina dekolmanı vb.) değerlendirilmeli ve retina yatışık olsa bile vitreus motilitesi takip edilmelidir. Motilite azalması proliferatif vitreoretinopati gelişimi lehinedir ve erken vitrektomi gerekir. Vitrektomi zamanlaması konusunda kanıta dayalı bilgi yoktur. Ancak hastaya ait faktörler ve cerrahın tecrübesi karar verme sürecinde belirleyicidir. Vitrektomininin belirli planlarda yapılması ve yardımcı malzemelerin (örneğin viskoelastikler) kullanımı ile iyatrojenik hasar riskinin azaltılması mümkündür.

Keywords: Travma, vitrektomi zamanlaması, vitreus hemorajisi

Article available in :
Volume 6, Issue 4, 2022
Page : 201-205
Article Information
Received : 27.05.2021
Accepted : 15.11.2021
First Published (online): 15.11.2021
Printed : 30.09.2022

Corresponding Author :
Murat KÜÇÜKEVCİLİOĞLU : SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi [email protected]
Citation : Küçükevcilioğlu M, Durukan AH.Travmatik Vitreus Hemorajileri. Güncel Retina 2022; 6 (4): 201-205.
Read: 478
Cited: 0
Download : 57