logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
ViewAll

Review - Oküler Onkoloji

DOI : 10.37783/CRJ-0391

: 400 : 67

Citation : Özal S, Ermiş S, Özal E. Koroidal Nevüs; Klinik Bulgular, Görüntüleme Bulguları ve Tanı. Güncel Retina 2024; 8 (2): 81-90.

Review - Ocular Oncology

Choroidal Melanocytoma

DOI : 10.37783/CRJ-0392

: 195 : 21

Citation : Acer S, Tök L, Tök Ö. Koroidal Nevüs; Koroidal Melanositoma. Güncel Retina 2024; 8 (2): 91-94.

Review - Oküler Onkoloji

DOI : 10.37783/CRJ-0393

: 208 : 44

Citation : Pota Erkan Ç, Türkoğlu Şen EB. Koroid Melanomu: Klinik Özellikler, Patoloji ve Tanısal Yaklaşımlar. Güncel Retina 2024; 8 (2): 95-100.

Review - Oküler Onkoloji

Uveal Melanomlarda Episkleral Plak Brakiterapisi

DOI : 10.37783/CRJ-0394

: 1185 : 53

Citation : Özler S, Alaluf A, Kayıkçıoğlu Ö. Uveal Melanomlarda Episkleral Plak Brakiterapisi. Güncel Retina 2024; 8 (2): 101-115.

DOI : 10.37783/CRJ-0395

: 1183 : 35

Citation : Tunç M. Uvea Melanomunda Proton Teleterapi ve Cyberknife Stereotaktik Robotik Radyoterapi. Güncel Retina 2024; 8 (2): 116-122.

DOI : 10.37783/CRJ-0396

: 786 : 31

Citation : Palamar M, Güven Yılmaz S. Göz İçi Neoplazmalarını Simüle Edebilen Neoplastik Olmayan Durumlar. Güncel Retina 2024; 8 (2): 123-133.

Review - Ocular Oncology

Koroidin Vasküler Tümörleri ve Malformasyonları

DOI : 10.37783/CRJ-0397

: 156 : 16

Citation : Artunay Ö, Özbek M, Pehlivanoğlu S. Koroidin Vasküler Tümörleri ve Malformasyonları. Güncel Retina 2024; 8 (2): 134-143.

Review - Oküler Onkoloji

Koroidin Osseoz ve Miyojenik Tümörleri

DOI : 10.37783/CRJ-0398

: 180 : 18

Citation : Sarıgül Sezenöz A, Karabay S. Koroidin Osseoz ve Miyojenik Tümörleri. Güncel Retina 2024; 8 (2): 144-154.

Review - Oküler Onkoloji

DOI : 10.37783/CRJ-0399

: 154 : 14

Citation : Özer Ö, Dinç E. Koroidin Nörojenik, Fibröz ve Histiositik Tümörleri. Güncel Retina 2024; 8 (2): 155-157.

Review - Oküler Onkoloji

Koroidal Metastazlar ve Koroidal Lenfoma

DOI : 10.37783/CRJ-0400

: 141 : 16

Citation : Şengül EA, Uğurtay Ö. Koroidal Metastazlar ve Koroidal Lenfoma. Güncel Retina 2024; 8 (2): 158-167.

DOI : 10.37783/CRJ-0401

: 186 : 26

Citation : Kara C. Koroid Tümörlerinde Tedavi Komplikasyonları ve Radyasyon Retinopatisi. Güncel Retina 2024; 8 (2): 168-177.

DOI : 10.37783/CRJ-0402

: 179 : 30

Citation : Çakmak S, Oray M. Kanserle İlişkili Retinopati (CAR) ve Melanomla İlişkili Retinopati (MAR). Güncel Retina 2024; 8 (2): 178-183.