logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Onkoloji Review Printed Date: 22.10.2023

Koroid Melanomu: Klinik Özellikler, Patoloji ve Tanısal Yaklaşımlar

Abstract
Koroid melanomu, koroid içindeki melanositlerden kaynaklanan ve yetişkinlerde metastazdan sonra en sık görülen ikinci göz içi malignitesidir. Amelanotikten koyu pigmente tümöre kadar değişen renklere sahip olabilen koroid melanomlarını nevuslerden ayırt etmek önemlidir. Bu ayrımda 2 mm'den daha kalın, 5 mm’den büyük lezyon, üzerindeki lipofuksin pigmenti birikimi, subretinal sıvı ve eksüdatif dekolmanının varlığına dikkat edilmelidir. Semptomlar tümörün lokasyonuna göre değişmekle birlikte görme keskinliğinde azalma, görme alanında daralma, metamorfopsi, fotopsi ve uçuşmadır. Uzak metastazlara (en sık karaciğer) ikincil olarak ölüme neden olabilir. Tanıda ultrasonografi birincil tanı testidir.

Keywords: amelanotik koroidal melanom, koroidal nevüs, koroidal melanom, ultrasonografi, uveal melanom

Article available in :
Volume 8, Issue 2, 2024
Page : 95-100
Article Information
Received : 23.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.04.2024

Corresponding Author :
Çisil ERKAN POTA : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi [email protected]
Citation : Pota Erkan Ç, Türkoğlu Şen EB. Koroid Melanomu: Klinik Özellikler, Patoloji ve Tanısal Yaklaşımlar. Güncel Retina 2024; 8 (2): 95-100.
Read: 205
Cited: 0
Download : 44