logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Ocular Oncology Review Printed Date: 22.10.2023

Koroid Melanomu ve Diğer Göz İçi Neoplazmalarını Simüle Edebilen Neoplastik Olmayan Durumlar

Abstract
Pek çok non-neoplazik durum intraoküler tümörleri simüle edebilmektedir. Her durumda olduğu gibi ayrıntılı bir anamnez, hikâye, öz ve soy geçmiş alınması bu hastalıkların ayırımında önemlidir. Klinik görünümler akıl karıştırıcı olsa da multimodal görüntüleme bu durumların ayırıcı tanısında özellikle büyük rol oynamaktadır.

Keywords: Göz, intraoküler tümör, melanom, metastaz, üveit.

Article available in :
Volume 8, Issue 2, 2024
Page : 123-133
Article Information
Received : 29.05.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.04.2024

Corresponding Author :
Melis PALAMAR : [email protected]
Citation : Palamar M, Güven Yılmaz S. Göz İçi Neoplazmalarını Simüle Edebilen Neoplastik Olmayan Durumlar. Güncel Retina 2024; 8 (2): 123-133.
Read: 786
Cited: 0
Download : 31