logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Review Printed Date: 22.10.2023

Kanserle İlişkili Retinopati (CAR) Ve Melanomla İlişkili Retinopati (MAR)

Abstract
Kanserle ilişki retinopati (CAR) ve melanomla ilişkili retinopati (MAR) görme kayıplarına neden olabilen, primer tümörden veya metastazdan bağımsız antikorların retinal antijenlere karşı yönlendiği nadir görülen paraneoplastik sendromlardır. Bu antijenlerin farklı kanser türlerine göre farklılık göstermesi, gelişen retinopatinin ve buna bağlı olarak semptomların da heterojen olmasına neden olmaktadır ve tanı ile tedavide zorluklara yol açmaktadır. Bu konuda literatür az sayıda olgu sunumu ve olgu serileri ile sınırlıdır. Kontrollü klinik çalışmaların olmaması bu sendromun yönetimini klinisyen için ayrıca zorlaştırmaktadır. Paraneoplastik sendromlar, henüz teşhis edilmemiş malignitelerin tanısını koydurabilmesi veya tedavi edilmiş malignitelerin nüks etmesini işaret edebilmesi açısından önemlidir. CAR ve MAR'ın semptomlarının ortaya çıkması, primer veya metastatik tümöre ait bulgulardan önce gelişebileceği için kanserin prognozu açısından büyük önem taşır. Ayrıca erken tanı ile geri dönüşsüz retinal hasarlar da minimum olacaktır. Bu derlemede CAR ve MAR patofizyolojisi, klinik bulguları ve tedavileri vurgulanmaktadır.

Keywords: Paraneoplastik sendromlar, otoimmün hastalık, immünoterapi, metastaz

Article available in :
Volume 8, Issue 2, 2024
Page : 178-183
Article Information
Received : 31.05.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.04.2024

Corresponding Author :
Semih ÇAKMAK : [email protected]
Citation : Çakmak S, Oray M. Kanserle İlişkili Retinopati (CAR) ve Melanomla İlişkili Retinopati (MAR). Güncel Retina 2024; 8 (2): 178-183.
Read: 178
Cited: 0
Download : 30