logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medical Retina Review Printed Date: 22.10.2023

Koroid Tümörlerinde Tedavi Komplikasyonları ve Radyasyon Retinopatisi

Abstract
Koroidal tümörler, anatomik konumları ve görmeyle ilişkili potansiyel komplikasyonları nedeniyle önem arz eden bir onkolojik patolojidir. Bu tümörler, koroid tabakasında gelişen koroidal melanom, koroidal hemanjiyom ve koroidal metastaz gibi çeşitli neoplastik oluşumları içerir. Koroidal tümörlerin yönetimi, görme yetisinin mümkün olduğu kadar korunması ve tedaviyle ilişkili komplikasyonların en aza indirgenmesi için oküler onkologlar, radyasyon onkologları, medikal onkologlar ve diğer uzmanlar arasında multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Koroidal tümörlerin tedavi seçenekleri zaman içinde gelişmiştir ve radyasyon tedavisi, cerrahi rezeksiyon, fotodinamik terapi, transpupiller termal terapi gibi çeşitli modaliteleri içermektedir. Bu tedavi yaklaşımları, tümör büyümesini kontrol altında tutmayı, görsel işlevleri korumayı ve oküler ile sistemik sağlığı sürdürmeyi hedefler. Ancak, her bir tedavi yöntemi belirli komplikasyon risklerine sahiptir ve bu komplikasyonlar dikkatlice değerlendirilmeli ve yönetilmelidir.

Keywords: Radyasyon, retinopati, komplikasyon, koroid, tümör, tedavi

Article available in :
Volume 8, Issue 2, 2024
Page : 168-177
Article Information
Received : 2.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.04.2024

Corresponding Author :
Caner KARA : Etlik Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, Ankara [email protected]
Citation : Kara C. Koroid Tümörlerinde Tedavi Komplikasyonları ve Radyasyon Retinopatisi. Güncel Retina 2024; 8 (2): 168-177.
Read: 184
Cited: 0
Download : 26