logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
ViewAll

Review - Vitreoretinal Cerrahi

DOI : 10.37783/CRJ-0403

: 117 : 11

Citation : Özsaygılı C, Bayram N. Vitreoretinal Cerrahide Oftalmik Anestezi ve İlgili Komplikasyonlar. Güncel Retina 2024; 8 (3): 185-191.

Review - Vitreoretinal Cerrahi

DOI : 10.37783/CRJ-0404

: 111 : 14

Citation : Yılmaz S, Avcı R, Mavi Yıldız A. Vitreoretinal Cerrahide Konjonktival, Skleral ve Korneal Komplikasyonlar. Güncel Retina 2024; 8 (3): 192-197.

DOI : 10.37783/CRJ-0405

: 111 : 8

Citation : Erdağ M. Vitreoretinal Cerrahide Ön Kamara / İris / Pupil / Lens İlgili Komplikasyonlar. Güncel Retina 2024; 8 (3): 198-201.

Review - Vitreoretinal Cerrahi

Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Glokom ve Hipotoni

DOI : 10.37783/CRJ-0406

: 154 : 15

Citation : Uçgun Nİ, Zeki Fikret C. Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Glokom ve Hipotoni. Güncel Retina 2024; 8 (3): 202-206.

Review - Vitreoretinal Surgery

DOI : 10.37783/CRJ-0407

: 78 : 5

Citation : Koçak Altıntaş AG. Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Endoftalmiler. Güncel Retina 2024; 8 (3): 207-212.

DOI : 10.37783/CRJ-0408

: 82 : 7

Citation : Sümer F. Vitreoretinal Cerrahide Optik sinir, Vitreus ve Retina İlgili Komplikasyonlar. Güncel Retina 2024; 8 (3): 213-220.

Review - Vitreoretinal Cerrahi

DOI : 10.37783/CRJ-0409

: 142 : 15

Citation : Sızmaz S, Esen E, Işık P. Vitreoretinal Cerrahide Koroid ve İlgili Komplikasyonlar. Güncel Retina 2024; 8 (3): 221-224.

Review - Vitreoretinal Cerrahi

DOI : 10.37783/CRJ-0410

: 343 : 14

Citation : Çıtırık M. Vitreoretinal Cerrahide Silikon Yağı ile ilişkili Komplikasyonlar. Güncel Retina 2024; 8 (3): 225-238.

Review - Vitreoretinal Cerrahi

DOI : 10.37783/CRJ-0411

: 86 : 14

Citation : Çelik Dülger S, Teke MY. Vitreoretinal Cerrahide Kullanılan Hava ve Gaz Tamponada Bağlı Komplikasyonlar. Güncel Retina 2024; 8 (3): 239-244.

Review - Vitreoretinal Cerrahi

DOI : 10.37783/CRJ-0412

: 973 : 18

Citation : Önen M, Şahin M. Vitreoretinal Cerrahide Perflorokarbon Sıvılarıyla İlgili Komplikasyonlar. Güncel Retina 2024; 8 (3): 245-251.

Review - Vitreoretinal Cerrahi

DOI : 10.37783/CRJ-0413

: 99 : 12

Citation : Bilgeç MD, Topbaş S. Konvansiyonel Retina Dekolmanı Cerrahisi ve İlgili Komplikasyonlar. Güncel Retina 2024; 8 (3): 252-259.

DOI : 10.37783/CRJ-0414

: 99 : 12

Citation : Yılmaz M. Subkonjonktival, Subtenon ve İntravitreal Enjeksiyonlarda İşlem Sırasında, Erken Dönemde ve Geç Dönemde Karşılaşılan Komplikasyonlar. Güncel Retina 2024; 8 (3): 260-267.