logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Review Printed Date: 22.10.2023

Vitreoretinal Cerrahide Koroid ve İlgili Komplikasyonlar

Abstract
Koroid tabakasına ilişkin komplikasyonlar vitreoretinal cerrahinin göreceli olarak nadir görülen komplikasyonlarındandır. Bunlar için de en sık ve prognozu en kötü olan komplikasyon suprakoroidal kanamadır; insidansı değişken olmakla birlikte ortalama yaklaşık %1 olarak bildirilmiştir. Suprakoroidal kanama çoğunlukla ameliyat sırasında meydana gelmekle birlikte, daha seyrek olarak ameliyat sonrası dönemde de gelişen olgular da vardır. Suprakoroidal kanamaya en sık cerrahi sırasında göz içi basınç dalgalanmaları yol açar. Bunun dışında cerrahi manevralara bağlı göz küresinde oluşan çekintiler, afaki veya psödofaki, yüksek miyopi göze ait; ateroskleroz, hipertansiyon, antikoagulan kullanımı da sistemik risk faktörleridir. Bununla birlikte, vitreoretinal cerrahinin gelişmiş sıvı dinamikleri sayesinde suprakoroidal kanama insidansının azaldığı bilinmektedir. Koroid kan akımında azalma, silikon yağına bağlı koroid toksisitesi ve lokalize koroid dekolmanı vitreoretinal cerrahinin koroid ile ilişkili diğer komplikasyonlarıdır.

Keywords: vitreoretinal cerrahi, koroid, suprakoroidal kanama, koroid iskemisi, koroid dekolmanı

Article available in :
Volume 8, Issue 3, 2024
Page : 221-224
Article Information
Received : 30.05.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 30.06.2024

Corresponding Author :
Selçuk SIZMAZ : [email protected]
Citation : Sızmaz S, Esen E, Işık P. Vitreoretinal Cerrahide Koroid ve İlgili Komplikasyonlar. Güncel Retina 2024; 8 (3): 221-224.
Read: 142
Cited: 0
Download : 15