logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Review Printed Date: 22.10.2023

Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Glokom ve Hipotoni

Abstract
Vitreoretinal cerrahi (VRC)’lerden sonra göz içi basınç (GİB) artışı ve glokom sıklıkla oluşmaktadır. Bu patoloji VRC’nin kendisine, kullanılan tamponadlara, kombine yapılan cerrahilere ve hastanın glokoma yatkınlığına bağlı olabilir. VRC uygulanan gözlerin kontrollerinde GİB ölçümü yapılmalı ve etkili olarak tedavi edilmelidir. Akut hipotoni göz içi cerrahiyi takiben oluşabilir ve genellikle 10-15 gün sonra geri dönebilir. Bununla birlikte, persistan hipotoni, görme keskinliğini kalıcı olarak etkileyebilecek yapısal değişikliklere sebep olabilir.

Keywords: Glokom, Göz içi basıncı, hipotoni, vitreoretinal cerrahi, silikon

Article available in :
Volume 8, Issue 3, 2024
Page : 202-206
Article Information
Received : 16.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 30.06.2024

Corresponding Author :
Nil İrem UÇGUN : [email protected]
Citation : Uçgun Nİ, Zeki Fikret C. Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Glokom ve Hipotoni. Güncel Retina 2024; 8 (3): 202-206.
Read: 179
Cited: 0
Download : 15