logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Onkoloji Review Printed Date: 22.10.2023

Retina ve Optik Diskin Gliyal ve Melanositik Tümörleri

Abstract
Bu derlemede retina ve optik diskin gliyal ve melanositik tümörleri olan soliter sınırlı retinal astrositik proliferasyon, retinal astrositik hamartom, edinilmiş retinal astrositom, optik disk melanositomu ve optik disk melenomundan bahsedilmiştir. Bu hastalıkları önemli kılan nokta ayırıcı tanının mutlaka yapılması gerekliliğidir. Çünkü bu grup hastalıkların içinde tamamen regresyon gösterebilen retinal tümörler varken görme kaybına hatta sistemik metastatik yayılıma kadar gidebilen daha ağır klinik durumların görülebildiği tümörler de vardır. Ayrıca bazı tümörlerde görme kaybına yol açabilen ciddi retina ve optik sinir komplikasyonları gözlenebilir. Diğer bir önemli nokta ise nadir de olsa melanositom gibi tümörlerde gözlenebilen malign transformasyondur. Bu nedenle bu olguların alanında deneyimli oftalmolog eşliğinde periyodik takibi oldukça önemlidir. Bu derleme bu tümörlerin tanı ve takibinde önemli olabilecek klinik ve histopatolojik özellikleri özetlemeyi amaçlamıştır.

Keywords: Optik Sinir Tümörleri, Retina Tümörleri, hamartom

Article available in :
Volume 8, Issue 1, 2024
Page : 39-46
Article Information
Received : 5.07.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.01.2024

Corresponding Author :
Cafer TANRIVERDİ : İstanbul Medipol Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı [email protected]
Citation : Tanrıverdi C. Retina ve Optik Diskin Gliyal ve Melanositik Tümörleri. Güncel Retina 2024; 8 (1): 39-46.
Read: 120
Cited: 0
Download : 2