logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Review Printed Date: 22.10.2023

İnfiltratif Optik Nöropatiler

Abstract
İnfiltratif optik nöropatiler enfeksiyöz veya tümöral infliltrasyon gibi nedenlerle oluşur. Bu derlemenin amacı, infiltratif optik nöropatilerde klinik yaklaşım, ayıırıcı tanı ve tedavide dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulamaktır. İnfiltratif optik nöropatilerin doğru bir klinik yaklaşımla ele alınması tedavide başarıyı artırır.

Keywords: İnfiltratif optik nöropati, hematolojik maligniteler, metestatik tümörler, enfeksiyon.

Article available in :
Volume 8, Issue 1, 2024
Page : 67-71
Article Information
Received : 13.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.01.2024

Corresponding Author :
Fevzi ŞENTÜRK : Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AB Dalı ve Avrupa Retina Göz Merkezi [email protected]
Citation : Şentürk F, Tunç M. İnfiltratif Optik Nöropatiler. Güncel Retina 2024; 8 (1): 67-71.
Read: 129
Cited: 0
Download : 6