logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Onkoloji Review Printed Date: 22.10.2023

Retinoblastomda Epidemiyoloji, Genetik, Patoloji ve Klinik Özellikler

Abstract
Retinoblastom, çocukluk çağında en sık görülen intraoküler malignitedir. Retinoblastom hastalarının %95'i 5 yaşından küçüktür. RB1 gen mutasyonu hastalığın genetiğinden başlıca sorumludur. Ancak son yıllarda başka genlerin de etkili olduğu ve farklı prezentasyonlara sebep olabileceği gösterilmiştir. Retinoblastomun tedavisinde Uluslararası Retinoblastom Sınıflaması yol gösterici olsa da son dönemde tümör için TNM sınıflamasının daha kullanışlı olabileceği öne sürülmüştür. Farklı görünümlere ve bulgulara sahip olan retinoblastomun tanısında birçok görüntüleme yöntemi kullanılmaktadır. Retinoblastomun tedavisi karmaşıktır ve hastaya özel yapılması gerekmektedir. Tecrübeli bir oftalmolog, pediatrik onkolog, girişimsel radyolog ve radyasyon onkolojisi iş birliği son derece önemlidir. Buna rağmen hala net ortaya konulamayan genetiği, sınıflandırmadaki farklı düşünceler ve buna bağlı yönetiminde oluşabilecek değişiklikler nedeni ile retinoblastomda aydınlatılamayan birçok konu mevcuttur.

Keywords: Retinoblastom, retinoblastom genetiği, retinoblastom tedavisi

Article available in :
Volume 8, Issue 1, 2024
Page : 2-14
Article Information
Received : 20.06.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.01.2024

Corresponding Author :
Lütfi Raşid ALKAN : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi [email protected]
Citation : Alkan LR, Atalay HT. Retinoblastomda Epidemiyoloji, Genetik, Patoloji ve Klinik Özellikler. Güncel Retina 2024; 8 (1): 2-14.
Read: 178
Cited: 0
Download : 26