logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Oküler Onkoloji Review Printed Date: 22.10.2023

Retina, Optik Disk ve Retina Pigment Epiteli Tümörleri

Abstract
Retinanın damarsal tümörleri; retinanın kapiller hemanjiomu (retinal hemanjioblastom), retinanın kavernöz hemanjiomu, retinanın rasemoz hemanjiomu ve retinanın vazoproliferatif tümörünü içerir. Her ne kadar benign ve nadir tümörler olsalar da retinanın vasküler tümörleri, gerek oküler komplikasyonlar aracılığıyla görme kaybına neden olması, gerek morbidite ve mortalite yaratabilecek sistemik hastalıklara eşlik etme olasılıkları nedeniyle önemlidir. Bu hastalıkların tanılarının konulması, gerekli taramaların ve tedavilerin uygulanması açısından oftalmologlara önemli görevler düşmektedir. Bu makalede retinanın ve optik sinir başının vasküler tümörleri incelenecektir.

Keywords: Kapiller hemanjiom, kavernöz hemanjiom, vazoproliferatif tümör, arteriovenöz malformasyon

Article available in :
Volume 8, Issue 1, 2024
Page : 27-31
Article Information
Received : 31.05.2023
Accepted : 22.10.2023
First Published (online): 22.10.2023
Printed : 1.01.2024

Corresponding Author :
Samuray TUNCER : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi [email protected]
Citation : Tuncer S, Üstündaş Uzun E. Retina ve Optik Diskin Vasküler Tümörleri. Güncel Retina 2024; 8 (1): 27-31.
Read: 206
Cited: 0
Download : 23