logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Derleme Printed Date: 25.11.2022

Diyabetik Vitrektomide Preoperatif / İntraoperatif ve Postoperatif İntravitreal Uygulamalar ve Ameliyat Öncesi Değerlendirme (Erken Vitrektomi / Geç Vitrektomi Yaklaşımlarının Avantajları ve Güncel Öneriler)

Abstract
Diyabetik retinopatilerdeki tedavi modaliteleri, cerrahi tekniklerdeki gelişmeler, diyabetik retinopati fizyopatolojisinin daha iyi anlaşılması, hastalığa yaklaşım şeklimizi değiştirmeye devam etmektedir. Diyabetik retinopati tedavisinde Anti-VEGF ajanların yanısıra steroid yapıda ajanlar da kullanılmaktadır. Bu intravitreal ajanlar diyabetik retinopatinin medikal tedavisinde kullanıldığı gibi diyabetik vitrektomi planlanan/yapılan olgularda da kullanılmaktadır. Maliyetler ve tedaviye uyumsuzluk, proliferatif diyabetik retinopatili hastalarda erken vitrektomi seçeneğini ön plana çıkarabilir.

Keywords: Diyabetik retinopati, vitrektomi, inravitreal enjeksiyon

Article available in :
Volume 7, Issue 4, 2023
Page : 257-262
Article Information
Received : 12.07.2022
Accepted : 25.11.2022
First Published (online): 25.11.2022
Printed : 1.10.2023

Corresponding Author :
Muhammed BATUR : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD [email protected]
Citation : Batur M, Yıldız V, Ekinci S. Diyabetik Vitrektomide Preoperatif / İntraoperatif ve Postoperatif İntravitreal Uygulamalar ve Ameliyat Öncesi Değerlendirme (Erken Vitrektomi / Geç Vitrektomi Yaklaşımlarının Avantajları ve Güncel Öneriler). Güncel Retina 2023; 7 (4): 257-262
Read: 228
Cited: 0
Download : 21