logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 12.10.2022

Vasküler Yatakta Hasar Yapan veya Mikrovaskülopati / Tıkanıklık yapan İlaçlar-1: Patogenez, Tanı ve Tedavi; (İnterferon, IL 2-Denileukin Diftitox, Tirozin Kinaz İnhibitörü-Imatinib, Ergot Alkaloidleri, Talk)

Abstract
Kan-oküler bariyerin varlığına rağmen, retina disfonksiyon ve retinal dejenerasyona bağlı olarak sistemik ilaçların toksik etkisine açıktır. İlaçlara bağlı gelişen bu toksisite şu şekilde kategorize edilebilir: retina pigment epiteli (RPE), fotoreseptör kompleksi hasarı, vasküler yatakta hasar, gangliyon hücre veya optik sinir hasarı, kistoid maküler ödem, kristalin retinopati, üveit, renkli görmede ve elektroretinografide (ERG) değişiklikler ile diğer çeşitli etkiler. Bu ilaçlar toksik etkilerini çeşitli etkilerle vasküler hasar yaparak ya da vazospazma sebep olarak göstermektedir.

Keywords: İlaç Toksisitesi, Retinal Vasküler Hasar, Mikrovaskülopati, Tıkanıklık, İnterferon, IL2- Denileukin Diftitox, Tirozin Kinaz İnhibitörü-İmatinib, Ergot Alkaloidleri, Talk.

Article available in :
Volume 7, Issue 1, 2023
Page : 25-28
Article Information
Received : 6.07.2022
Accepted : 12.10.2022
First Published (online): 12.10.2022
Printed : 1.01.2023

Corresponding Author :
İffet YARIMAĞA : SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi [email protected]
Citation : Yarımağa İ, Harbigil Sever T. Vasküler Yatakta Hasar Yapan veya Mikrovaskulopati / Tıkanıklık yapan İlaclar-1: Patogenez, Tanı ve Tedavi; (İnterferon, IL 2-Denileukin Diftitox, tirozin kinaz inhibitörleri, Imatinib, Ergot alkaloidler, Talk). Güncel Retina 2023; 7 (1): 25-28
Read: 412
Cited: 0
Download : 30