logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 23.10.2022

Hiperviskozite Sendromlarında Retinal Bulgular

Abstract
Kanı oluşturan elemanlarda eğer bir anormallik var ise bu anormallik bütün vücüdu etkileyeceği için göz ve özellikle retina bundan etkilenecektir. Bu etkilenme ile birlikte bazen ilk bulgu bazen de daha sonradan ortaya çıkan görme azalması şikayeti oluşabilmektedir. Hastalar erken evrede yada hastalığın ilerleyen evresinde göz bulguları ile göz hastalıkları kliniğine başvurabilmektedir. Bu hiperviskosite sendromları arasında anemi, polisitemi, lösemiler, disproteinemiler ve kanama-pıhtılaşma bozuklukları yer almaktadır.

Keywords: Hemoroji, hiperviskozite sendromları, retinal bulgular.

Article available in :
Volume 7, Issue 2, 2023
Page : 108-111
Article Information
Received : 6.07.2022
Accepted : 23.10.2022
First Published (online): 23.10.2022
Printed : 1.04.2023

Corresponding Author :
Erdoğan YAŞAR : Afyonkarahisar Fuar Hastanesi [email protected]
Citation : Yaşar E, Gürlevik U. Hiperviskozite Sendromlarında Retinal Bulgular. Güncel Retina 2023; 7 (2): 108-111
Read: 326
Cited: 0
Download : 30