logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Derleme Printed Date: 25.11.2022

Diyabetik Vitreus ve Retinada Patofizyolojik Değişiklikler

Abstract
Diyabetik Retinopati gelişimi ve ilerlemesi, retina ve çevresindeki dokularda yapısal değişikliklere yol açan bir dizi biyokimyasal ve hemodinamik bozukluğun sonucudur. Bu bozuklukların altında yatan mekanizmalar uzun süredir çalışılıyor olmasına rağmen tam olarak açıklanamamıştır. Bu mekanizmaları anlamak için vitreustaki moleküler mikroçevrenin aydınlatılması yol gösterici olacaktır. Hiperglisemi ve hipoksi ile tetiklenen sitokinler bir dizi biyokimyasal mekanizma ile vaskuler, retinal ve nöronal yapılarda yapısal değişlikliğe sebep olur. İnflamatuvar süreçlere katkıda bulunurlar. Bu derlemede vitreus ve retinadaki yapısal ve moleküler değişiklikleri güncel literatür eşliğinde açıklamaya çalıştık.

Keywords: Diyabetik Retinopati, Diyabetik Vitreus, Patofizyoloji

Article available in :
Volume 7, Issue 4, 2023
Page : 249-256
Article Information
Received : 6.07.2022
Accepted : 25.11.2022
First Published (online): 25.11.2022
Printed : 1.10.2023

Corresponding Author :
İlkay KILIÇ MÜFTÜOĞLU : S.B.Ü. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi [email protected]
Citation : Kılıç Müftüoğlu İ, Demir U. Diyabetik Vitreus ve Retinada Patofizyolojik Değişiklikler. Güncel Retina 2023; 7 (4): 249-256
Read: 301
Cited: 0
Download : 57