logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 23.10.2022

Temporal Arterit (Dev Hücreli Arterit) ve Karotid Tıkayıcı Hastalıklar

Abstract
Temporal arterit (TA) etyolojisi bilinmeyen orta ve büyük arterleri tutan ve buna bağlı olarak sistemik, oftalmolojik, nörolojik komplikasyonları olan sistemik inflamatuar bir vaskülittir. TA etyolojisi net olarak bilinmemektedir. Genetik ve çevresel faktörlerin etkisi bir arada olabilir. TA’nın göz tutulumu oftalmolojik bir acildir. Erken tanı ve tedavi kalıcı görme kaybını önlemede önemlidir. Oftalmolojik etkilenme sıktır ve bazen TA’nın ilk ve tek belirtisi olabilir. Karotis arterleri darlığı embolik ve tromboembolik hastalıkların en önemli nedenidir. Karotis arter yetmezliğinin gözde akut ve kronik iskemi belirtileri vardır. Karotis tıkayıcı hastalıkta oküler belirti ve semptomların spektrumunun bilinmesi çok önemlidir. Kardiyolojik veya nörolojik semptomlardan önce göz bulgusu ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar hayatı tehdit edebildiği için sistemik değerlendirme önemlidir.

Keywords: İskemik optik nöropati, karotis arter darlığı, temporal arterit.

Article available in :
Volume 7, Issue 2, 2023
Page : 91-97
Article Information
Received : 3.07.2022
Accepted : 23.10.2022
First Published (online): 23.10.2022
Printed : 1.04.2023

Corresponding Author :
Naciye KABATAŞ : SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği Ankara, Türkiye [email protected]
Citation : Kabataş N. Temporal Arterit (Dev Hücreli Arterit) ve Karotid Tıkayıcı Hastalıklar. Güncel Retina 2023; 7 (2): 91-97
Read: 344
Cited: 0
Download : 37