logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Derleme Printed Date: 25.11.2022

Diyabetik Kombine Traksiyonel-Regmatojen Retina Dekolmanı Cerrahi Tedavisi

Abstract
Proliferatif diyabetik retinopatili gözlerde diyabetik maküla ödemi, traksiyonel retina dekolmanı (TRD) ve kombine regmatojen retina dekolmanı (KTRRD) görme kaybının önemli nedenlerindendir. KTRRD, TRD’ye kıyasla daha az sıklıkla görülür, ancak daha kötü prognozludur. Bu nedenle KTRRD tedavisi güncel oftalmoloji pratiğinde çözüm bekleyen konulardan biridir. Son yıllarda operasyon öncesi vasküler endotelyal growth faktör inhibitörlerinin kullanımı sayesinde operasyon sırasında ve operasyon sonrasında göz içi kanama riskinin azaldığı gösterilmiştir. Bimanuel cerrahiye ilaveten vitreoretinal küçük kesiden özelleştirilmiş hızlı kesicilerle proliferatif membranların segmentasyonu ve delaminasyonunun etkin ve emniyetli uygulanabilmesini sağlayan güncel gelişmeler mevcuttur. Ayrıca silikon yağının intraoküler tamponad olarak tercih edilmesi ve vitrektominin optik koherens tomografi ile intraoperatif gerçek zamanlı takibi daha başarılı anatomik ve fonksiyonel sonuçlar sağlayabilme potansiyelindedir.

Keywords: Diyabetik traksiyonel-regmatojen retina dekolmanı, proliferatif diyabetik retinopati, vitreoretinal cerrahi.

Article available in :
Volume 7, Issue 4, 2023
Page : 297-301
Article Information
Received : 3.07.2022
Accepted : 25.11.2022
First Published (online): 25.11.2022
Printed : 1.10.2023

Corresponding Author :
Kübra KAHRAMAN KOÇ : Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi [email protected]
Citation : Kahraman Koç K, Sobacı G. Diyabetik Kombine Traksiyonel-Regmatojen Retina Dekolmanı Cerrahi Tedavisi. Güncel Retina 2023; 7 (4): 297-301
Read: 237
Cited: 0
Download : 12