logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 12.10.2022

Retina Pigment Epiteli ve Fotoreseptör Kompleksinde Hasar Yapan İlaçlar-2: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Fenotiazinler: Tiyoridazin, Klorpromazin)

Abstract
Fenotiyazinler esas olarak beyinde dopaminerjik reseptörler üzerinde etkili olup post sinaptik iletiyi engelleyen tipik antipsikotik ajanlardır. 1950’li yıllardan itibaren şizofreni tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu grupta yer alan tiyoridazin ve klorpromazin, uzun süreli veya yüksek doz kullanıldığında katarakt gelişimine neden olurken, retina pigment epitelinde birikerek pigmenter retinopatiye yol açmaktadır. Hastalarda görme keskinliğinde azalma, karanlık adaptasyonunda bozulma ve görme alanı defektleri gibi klinik sorunlar görülmektedir.

Keywords: Antipsikotik, fenotiyazin, fotosensitivite, klorpromazin, pigmenter retinopati, tiyoridazin.

Article available in :
Volume 7, Issue 1, 2023
Page : 8-10
Article Information
Received : 30.06.2022
Accepted : 12.10.2022
First Published (online): 12.10.2022
Printed : 1.01.2023

Corresponding Author :
Kıvanç KASAL : Susurluk Devlet Hastanesi [email protected]
Citation : Kasal K, Karahan E. Retina Pigment Epiteli ve Fotoreseptör Kompleksinde Hasar Yapan İlaclar-2: Patogenez, Tanı ve Tedavi (Fenotiazinler: Tiyoridazin, Klorpromazin). Güncel Retina 2023; 7 (1): 8-10
Read: 388
Cited: 0
Download : 25