logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Vitreoretinal Cerrahi Derleme Printed Date: 25.11.2022

Diyabetik Vitrektomide Güncel Olarak Önerilen Küçük Kesili Vitrektomiler ve Bimanuel Cerrahi

Abstract
Son yıllarda, retina uzmanları, iyileştirilmiş ameliyat öncesi planlama, vitreoretinal aletler ve yeni cerrahi manevralar dahil olmak üzere proliferatif diyabetik retinopatinin cerrahi tedavisinde önemli gelişmelerden yararlanmışlardır. Bu gelişmeler ışığında proliferatif diabetik retinopati hastalarında cerrahi endikasyonlar genişletilmiş, başarı oranları yükselmiş, komplikasyon oranları yıllar içinde azalmıştır. Transkonjonktival küçük kesili cerrahi, yüksek kesme hızına sahip kesiciler, avize tarzı ışıklandırmanın izin verdiği bimanüel yaklaşımlar her geçen gün daha fazla cerrah tarafından tercih edilir olmuştur. Bu derlemede PDR hastalarının tedavisinde küçük kesili cerrahinin kazandırdıklarını ve bimanüel cerrahinin klinik sonuçlarını tarihsel gelişim basamakları ile ele alacağız.

Keywords: Proliferatif Diyabetik Retinopati, Mikroinsizyonel Vitrektomi Cerrahisi, Bimanuel Cerrahi, Transkonjonktival Sütürsüz Vitrektomi

Article available in :
Volume 7, Issue 4, 2023
Page : 290-296
Article Information
Received : 28.06.2022
Accepted : 25.11.2022
First Published (online): 25.11.2022
Printed : 1.10.2023

Corresponding Author :
Günhal ŞATIRTAV AKDENİZ : Necmetiin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD [email protected]
Citation : Şatırtav Akdeniz G, Kerimoğlu H. Diyabetik Vitrektomide Güncel Olarak Önerilen Küçük Kesili Vitrektomiler ve Bimanuel Cerrahi. Güncel Retina 2023; 7 (4): 290-296
Read: 469
Cited: 0
Download : 22