logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 24.10.2022

Otoimmün Hastalıklar ve Retina

Abstract
Otoimmün hastalıklar, genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle vücudun bağışıklık sisteminin kendi antijenlerine saldırması sonucu organa özgü ve/veya sistemik (sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, sistemik skleroz,..) olarak anatomik deformasyon ve fonksiyon kaybı ile sonuçlanabilen hastalık grubudur. Göz ise otoimmünite ile ilgili komplikasyonlar için potansiyel bir hedeftir ve bağışıklık yanıtının şiddetine bağlı olarak görmeyi tehdit eden problemler gözlenebilmektedir. Hücresel ve otoantikor ilişkili kompleman sisteminin aktive edildiği humoral yanıtın sonucu olarak damar duvarları içinde ve etrafında biriken immün kompleksler retinal vaskülit, vazo-oklüzyon, retinal hemoraji, retinal iskemi, iskemik optik nöropati, periorbital dokuların inflamasyonu ile sonuçlanabilmektedir. Bu yüzden göz hekimlerinin oküler semptomları zamanında teşhis etmek, araştırmak ve tedavi etmek konusunda hastalık yönetimindeki rolü önemlidir. Erken tanı ve tedavi, retina dokusunda geri dönüşü olmayan immünolojik hasar riskini azaltmak için kritik bir rol oynayabilir. Bu hastalık grubunda tam bir yönetim ve değerlendirme için çok disiplinli bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu çalışma, retinal belirtileri olan otoimmün hastalıkların tanı, tetkik ve tedavisi için mevcut klinik bakış açısının ayrıntılı bir incelemesini sağlamayı amaçlamıştır. Bu başlık altında Sistemik lupus eritematozus, Poliarteritis Nodoza, Dermatomiyozit, Skleroderma, Wegener Granulomatozu, Churg-Strauss Sendromu, Takayasu Arteriti, Susac Sendromu ve Nodüler Pannikülit başlıkları ele alınmıştır.

Keywords: Otoimmün hastalıklar, retina, retinal vaskülit, retinal vazo-oklüzyon

Article available in :
Volume 7, Issue 2, 2023
Page : 116-126
Article Information
Received : 25.06.2022
Accepted : 23.10.2022
First Published (online): 24.10.2022
Printed : 1.04.2023

Corresponding Author :
Emine PANGAL : Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Kayseri, Türkiye [email protected]
Citation : Pangal E, Özsaygılı C, Bayram N. Otoimmün Hastalıklar ve Retina. Güncel Retina 2023; 7 (2): 116-126
Read: 404
Cited: 0
Download : 39