logo
"To catch the latest in the Retina..."
ISSN: 2548-0693 E-ISSN: 2564-7156
Index
Medikal Retina Derleme Printed Date: 23.10.2022

Hiperhomosisteinemi, Hiperlipidemi ve Retina

Abstract
Hiperhomosisteinemi, metionin metabolizmasının ara ürünü olan homosisteinin plazma seviyesinde artışla seyreden ve tromboza yatkınlık sağlayan bir durumdur. Kardiyovasküler sistemin tıkayıcı hastalıkları için bilinen bir risk faktörü olup, ektopia lentis başta olmak üzere retinal damar hastalıkları, yaşa bağlı makula dejeneresansı gibi oküler patolojiler ile birlikteliği gösterilmiştir. Lipidler, retinanın kuru ağırlığının yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır. Yapısal öneminin yanı sıra, retinanın metabolik ihtiyaçları için gerekli enerjinin sağlanmasında da lipidlerin önemli bir rolü mevcuttur. Hiperlipidemi serum kolesterol ve trigliserit düzeylerinin yüksekliği olarak tanımlanır ve ateroskleroz için majör risk faktörüdür. Retina damarsal yapılarında oluşturduğu ateroskleroz benzeri süreç sonucu, retinanın tıkayıcı damar hastalıklarına yatkınlık yaratabilir. Hiperhomosisteinemi ve hiperlipidemi ayrıca oluşturdukları inflamatuar süreç ile diyabetik ve hipertansif retinopati ve prematüre retinopatisi gibi vasküler hastalıkların progresyonunda rol oynayabilir.

Keywords: Diyabetik retinopati, hiperhomosisteinemi, hiperlipidemi, hipertansif retinopati, prematüre retinopatisi, retina, retinal arter tıkanıklığı, retinal ven tıkanıklığı

Article available in :
Volume 7, Issue 2, 2023
Page : 98-107
Article Information
Received : 25.06.2022
Accepted : 23.10.2022
First Published (online): 23.10.2022
Printed : 1.04.2023

Corresponding Author :
Ceren DURMAZ ENGİN : Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği [email protected]
Citation : Durmaz Engin C, Öztürk T. Hiperhomosisteinemi, Hiperlipidemi ve Retina. Güncel Retina 2023; 7 (2): 98- 107
Read: 564
Cited: 0
Download : 50